خلاصه و جزوه و نکات طلایی برای استخدام آموزش وپرورش۱۳۹۸ بخوانید

جهت دانلود  نکات طلایی و خلاصه مطالب  ریاضی وآمار برای آزمون استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۸

به همراه توضیحات  درس  (( بصورت pdf))))

برای  دانلود  جزوه  ریاضی وآمار در لینک  پایین خرید  و دانلود نمایید

———————–

جهت دانلود  نکات طلایی و خلاصه مطالب  هوش  برای آزمون استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۸

به همراه توضیحات  درس  (( بصورت pdf))))

برای  دانلود  جزوه  هوش در لینک  پایین خرید  و دانلود نمایید


جهت دانلود  نکات طلایی و خلاصه مطالب  اطلاعات عمومی وا ستعداد برای آزمون استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۸

به همراه توضیحات  درس  (( بصورت pdf))))

برای  دانلود  جزوه  اطلاعات عمومی در لینک  پایین خرید  و دانلود نمایید


جهت دانلود  نکات طلایی و خلاصه مطالب  معارف و احکام  دینی برای آزمون استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۸

به همراه توضیحات  درس  (( بصورت pdf))))

برای  دانلود  جزوه معارف اسلامی در لینک  پایین خرید  و دانلود نمایید


جهت دانلود  نکات طلایی و خلاصه مطالب  ادبیات فارسی برای آزمون استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۸

به همراه توضیحات  درس  (( بصورت pdf))))

برای  دانلود  جزوه ادبیات فارسی در لینک  پایین خرید  و دانلود نمایید

—–

جهت دانلود  نکات طلایی و خلاصه مطالب زبان انگلیسی برای آزمون استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۸

به همراه توضیحات  درس  (( بصورت pdf))))

برای  دانلود  جزوه زبان انگلیسی در لینک  پایین خرید  و دانلود نمایید