دانلود تمام جلسات ضمن خدمت تربیت فرزند

دانلود  تمام محتوای جلسات ضمن خدمت

شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش

ویژه آزمون مرحله پایانی به پایین مراجعه کنید

برای دانلود  تمام محتوای جلسات ضمن خدمت

شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش)

ویژه آزمون مرحله پایانی  از لینک زیر خرید و دانلودنمایند


۱۸۰۰ سوال اصلی مربوط به آزمون پایانی  ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش ویژه آزمون مرحله پایانی  برای دانلود به پایین لینک مراجعه کنید

نمونه سوالات  مرحله پایانی

سوال ۱ :

جایگاهی براي انعکاس اراده ي تربیت مطلوب والدین براي فرزندانشان از نظام تعلیم و  تربیت است.

؟

انجمن اولیا مربیان

سوال ۲:وظیفه ي مدارس در برابر مشارکت والدین در

مدارس چیست؟

پاسخ

فراهم کردن سازوکارهایی براي مشارکت والدین

سوال ۳:عناوین کارکردهای خانواده عبارت است از
الف • زیستی – روانی
ب • زیستی – تربیتی
ج • اجتماعی – اقتصادی
د • همه موارد پاسخ سوال

برای ادامه دانلود ۱۸۰۰سوال  مرحله پایانی  بصورت کامل درقالب پی دی اف با پاسخ   روی لینک زیر خرید و دانلود نمایید

0/5 (0 نظر)