دانلود محتوای تمام جلسات ضمن خدمت  آشنایی باعلوم و معارف دفاع مقدس

دانلود محتوای تمام جلسات  ضمن خدمت  آشنایی باعلوم و معارف دفاع مقدس

ویژه آزمون مرحله   پایانی به پایین مراجعه کنید

.

برای  دانلود پی دی اف کامل  محتوای فیلم متن تمام جلسات ضمن خدمت آشنایی باعلوم و معارف دفاع مقدس در لینک زیر خرید  ودانلود نمایید