سوالات استخدام آموزش و پرورش آموزگارابتدایی سال۱۳۹۵

اصول شرکت در یک مصاحبه ویدئویی (ویدئو کنفرانس)

اگر قصد شرکت در یک مصاحبه ویدئویی، و یا بهتر است بگوییم قصد شرکت در یک ویدئو کنفرانس را دارید، با ما همراه باشید.
یک مصاحبه ویدئویی یا ویدئوکنفرانس چیست؟
زمانی که مصاحبه ویدئوی به میان آمد، هیچکس مصاحبه های رو در رو و حضوری را کنار نگذاشت، به این حال به شدت در حال افزایش محبوبیت می باشد، یک مصاحبه ویدئوی توسط کارفرمایان از مصاحبه گران خود.
مصاحبه ویدئوی باعث صرفه جویی در زمان و هزینه شما خواهد، همچنین به نسبت مصاحبه تلفنی مزایایی بسیار بیشتری برای هر دو طرف، به خصوص برای کافرما دارد.
بهترین تعبیر برای مصاحبه ویدئوی همین است: ویدئو کنفرانس مفهوم فاصله ها را از بین برد.
به صورت کلی دو دستاورد مهم ویدئو کنفرانس اول برای شماست که می توانید به راحتی تنها با داشتن یک لپ تاپ در مصاحبه حضور پیداکنید، و دوم برای شرکت که نیاز به داشتن امکاناتی است که به راحتی قابل فراهم آوری است.
پیش نیاز موفقیت در یک مصاحبه ویدئویی
قبل از شرکت در مصاحبه ویدئویی باید شما به چند سوال پاسخ دهید تا با آمادگی در مصاحبه شرکت داشته باشید.
علاوه بر تایخ و ساعت مصاحبه شما باید اطلاعات ذیل را در اختیار داشته باشید:
از چه تکنولوژی استفاده می کنند؟ به عنوان مثال برای یک ارتباط ویدئوی از نرم افزاری های مختلفی از جلمه Skype, FaceTime, Google Hangout, HireView, SparkHire ممکن است استفاده شود که شما باید آمادگی لازم را از قبل داشته باشید.
چه کسی با شما مصاحبه خواهد کرد؟ در صورت امکان در مورد نام و شغل مصاحبه گر از قبل مطلع گردید، این باعث ایجاد یک ارتباط بهتر برای شما خواهد شد.
مصاحبه چقدر طول خواهد کشید؟ هر چند احتمال تخمین دقیق زمان از قبل خیلی مقدور نیست، ولی حداقل اطلاعات در این مورد جهت برنامه ریزی بهتر شما مفید خواهد بود.
این حداقل اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا با آمادگی در مصاحبه شرکت کنید.
این مطلب ادامه دارد، فردا به صورت مشروح این مبحث را ادامه خواهیم داد.
0/5 (0 نظر)

پاسخ دهید