نمونه سوالات محتوا و متن ضمن خدمت سند تحول بنیادین آزمون مستمر۲

سوالات  و محتوای   سند تحول بنیادین

مربوط به آزمون مرحله مستمر۲

 

دانلود  ۳۰ سوال آزمون اصلی  مستمر۲

در لینک زیر  خرید کنید

دانلود محتوای متن فیلم  آزمون مستمر۲   تحول بنیادین

در لینک زیر خرید کنید

0/5 (0 نظر)