سوالات دوره الگوی اسلامی ایرانی

سوالات ضمن خدمت   دوره الگوی اسلامی ایرانی

ویژه استان قزوین  همراه با پاسخ

۱-جعل تکوینی » به معنی… کافران از نظر سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي از هیچ

نظر بر مسلمانان تسلط ندارند

۲-اصل ۴۳ قانون اساسی بر کدام یک از موارد زیر

تاکید دارد

همه موارد

۳ -انزجار قلبی از بدي و بدکاران در اسلام…. اولین درجه است

۴ -اهل کتاب شامل…. یهود ، مسیحی ، زرتشتی ، صائبی

۵ -اولین مرتبه از مراتب نهی ….. است انزجار قلبی

 ادامه سوالات  بیشتر در لینک زیر بصورت pdf خرید ودانلود  نمایی

0/5 (0 نظر)

پاسخ دهید