سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

  1. عکس نمونه سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

 

برای  دانلود۱۱۵سوال ضمن خدمت حمایت  از  کالای ایرانی نسخه ۳ برای دانلود از نسخه زیر خرید و دانلود کنید

مکروه است.