۹۰۰سوال ضمن خدمت مدرسه آماده

۹۰۰  سوال اصلی ضمن خدمت مدرسه آماده

مربوط به آزمون ۴ و ۵ و۶  بهمن جمع  آوری شده  که در لینک زیر دانلود کنید

نمونه  سوالات

 ادامه  900 سوال جدید بصورت پی دی اف

  در لینک زیر خرید و دانلود نمایید.

نکته  بعد از  خرید سوالات  قابلیت دانلود می باشد ضمنا لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال می شود ضمنا لینک دانلود در ایمیل تا دو روز  کارایی دارد
ضمنا اگر بعد از  خرید دچار مشکل شدید به آدرس ایمیل مشکل دانلود  ارسال نمایید تا ۱۲ ساعت به مشکل شما پاسخ داده می شود
moshaver2012@gmail.com