سوالات مصاحبه اصلی۱۳۹۸ گزینش استخدامی آموزش و پرورش (رایگان)

سوالات مصاحبه اصلی۱۳۹۸ گزینش استخدامی آموزش و پرورش (رایگان)

بعد از قبولی در آزمون استخدام آموزش و پروش  قبولی در آزمون مصاحبه می باشد.

برای قبولی در مصاحبه وگزینش استخدام آموزش و پرورش از بسته نمونه سوالات مصاحبه حضوری ۱۳۹۸  استفاده کنیدو

محتوای بسته سوالات مصاحبه گزینش استخدام آموزش و پرورش ۱۳۹۸

*سوالات  مصاحبه عمومی (با پاسخ)

*سوالات مصاحبه تخصصی (مربوط به مصاحبه استخدام تابستان)

*احکام شرعی (بصورت سئوال و جواب)

*قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بصورت سئوال و جواب)

*وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) (بصورت سئوال و جواب)

*تجربیات مصاحبه و گزینش کسانیکه مصاحبه دادند(سوال و پاسخ)

اولین مرحله: مصاحبه تخصصی:
اولین مرحله مربوط به مصاحبه تخصصی که در یک اتاق و توسط چند فرد مصاحبه کننده انجام میشه.
در مصاحبه تخصصی که ابتدا با دادن یک جلد  قرآن مجید، )ازتون میخوان تلاوت کنید( شروع میشه.

چند استادی ومتخصص  در اتاق هستند و هرکدام  از شما سوال می پرسند

مثلا…

چرا شغل معلمی  انتخاب کردید (پاسخ در بسته سوالات زیر)

درباره  خانواده  از شما سوال می پرسند

درباره احکام و مسائل دینی…………(محتوای کامل دربسته زیر خرید و دانلود نمایید)

درباره  مسائل سیاسی  داخل و خارج ازشما سوال می پرسند(محتوای این قسمت در بسته مصاحبه زیر دانلود کنید)

شناخت شما از مسئولین شهرواستان شما مثل استاندارو شهردارو. . از شما می پرسند.

سوال ازاینکه آیا به مطالعه علاقه دارید وآخرین کتابی که مطالعه کردین چه بود؟چه کتابایی غیردرسی
مطالعه کردید؟

سوال ازاینکه آیا اهل گردش در اینترنت هستید و چه سایتهایی معموال می روید؟چه سایتهایی مفید
هستند؟

تمام سوالات و مصاحبه حضوری و گزینش در استخدامی آموز وپرورش و سایر ارگانها……..  مربوط به سال۱۳۹۸ از لینک زیر خرید و دانلود نمایید

پاسخ دهید