سوالات مصاحبه برای گزینش دانشگاه فرهنگیان و استخدام آموزش و پرورش۱۴۰۱

جهت ارائه یک مصاحبه و گزینش عالی نیاز به تسلط کامل به مسائل عقیدتی و سیاسی می‌باشد.مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورش به اختصار مهم‌ترین مواردی را که طی سال‌های اخیر در هسته‌ی گزینش وزارت آموزش و پرورش از داوطلبان سوال شده است آورده‌ایم.

این پکیج برای مصاحبه هسته گزینش

این پکیج برای مصاحبه هسته گزینش دانشگاه فرهنگیان برای استخدام تربیت معلم طراحی شده است

محتوای پکیج  ۹۰ صفحه

-تجربیات مصاحبه کنندگان تربیت معلم ۱۴۰۰

– سوالات احکام
– سوالات سیاسی
– سوالات تخصصی  مصاحبه
سوالات عمومی مصاحبه  

تجربیات مصاحبه سال گذشته  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

تمام پکیج  سوالات مصاحبه با پاسخ در ۱۲۱ صفحه زیرلینک زیر دانلود و خرید نمایید

 

ا

0/5 (0 نظر)

پاسخ دهید