سوالات کامل اصلی آزمون استخدامی اموزش و پرورش ۱۴۰۲ با جواب

  • اصل کتاب های سه حیطه عمویم تخصصی و اختصاصی اموزش و پرورش

تمامی منابع مورد نیاز برای قبولی در ازمون استخدام اموزش و پروش

حتما میدانید که از سال ۱۴۰۲ منابع ازمون استخدامی اموزش و پرورش نسبت به سنوات گذشته دچار تغییر اساسی شده است . در این بخش ابتدا آشنا شوید با جدیدترین منابع (مطابق اخرین دفترچه استخدام – زمستان ۱۴۰۲ )

سوالات در سه حیطه عمویم – اختصاصی و تخصصی تقسیم شده اند که حیطه عمومی ۴۰% و اختصاصی و تخصصی وی هم ۶۰% تاثیرگذاری را روی آزمون کتبی شما دارند :
منابع حیطه عمومی اموزش پرورش

📆 معارف و اندیشه های اسلامی انقلابی

📆 تاریخ و تمدن اسلامی

📆 تعلیم و تربیت اسلامی

📆 دانش سیاسی اجتماعی و حقوق اساسی

📆 توانایی های عمومی ذهنی
منابع حیطه اختصاصی اموزش و پرورش

📆 روش ها و فنون تدریس

📆 سنجش و اندازه گیری پیشرت تحصیلی

📆روانشناسی تربیتی

📆 اسناد و قوانین بالادستی

📆 روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

و منابع حیطه تخصصی , با توجه به هر رشته متفاوت است و برای این منظور میتوانید در این صفحه دفترچه ثبت نام اموزش و پرورش-زمستان ۱۴۰۲ رو کامل با جزییات مشاهده کنید .
بسته نمونه سوالات استخدامی اموزش و پرورش شامل چه مواردی است

این بسته از ۱۷۴ صفحه در قالب فایل PDF برای شما از اصل نمونه سوالات استخدامی اموزگاری برگزار شده ۱۴۰۲ با پاسخ تشریحی و موضوعات زیر تشکیل شده است .

◀️ حیطه عمومی شامل : اصل سوالات برگزاری شده ازمون استخدامی اموزگاری با جواب ( تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – تعیلم و تربیت اسلامی – معارف و اندیشه انقلابی اسلامی – دانش سیاسی و حقوق اساسی – توانمندی های عمومی ذهنی | هوش )

▫️ فایل نمونه حیطه عمومی (دانلود PDF )

◀️ حیطه اختصاصی شامل : اصل نمونه سوالات برگزار شده ازمون استخدامی اموزش و پرورش ۱۴۰۲ با جواب ( سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی – روش ها و فنون تدریس + روانشناسی تربیتی – اسناد و قوانین بالادستی )

▫️ فایل نمونه حیطه اختصاصی (دانلود PDF )

◀️ حیطه تخصصی شامل : اصل و نمونه سوالات برگزار شده آزمون استخدامی اموزش و پرورش ۱۴۰۲ با پاسخ تشریحی ( مفاهیم پایه و متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی – مفاهیم پایه و متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی – مفاهیم پایه و متون و روش های یاددهی فارسی دوره ابتدایی – مفاهیم پایه و متون و روش های یاددهی مطالعات دوره ابتدایی – مفاهیم پایه و متون و روش های یاددهی قرآن و هدیه های اسمانی دوره ابتدایی )

▫️ فایل نمونه حیطه تخصصی اموزگاری (دانلود PDF )

برای خرید روی لینک ، کلیک و خرید کنید

0/5 (0 نظر)