محتوای جلسه اول ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

برای دانلود محتوای جلسه اول ضمن خدمت ارزشیابی  روی لینک زیر دانلودو خرید نمایید

 

سوال ۱-در تولید دست سازه ، “به معرض نمایش گذاشتن” یعنی ؛پاسخ

بتواند با آموخته های خودش یک اثری را تولید که این اثر حاصل یک سری تالش های فنی این دانش آموز است

———————

سوال ۲-هدف اصلی در محور پژوهش در جشنواره خوارزمی کدام مورد می باشد ؟ پاسخ

کسب مهارت های پژوهشی توسط دانش آموزان

درونی کردن روحیه پرسشگری در دانش آموزان

نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در نظام آموزشی

———————-

سوال ۳ – در کدام گزینه قسمت های تصویر نویسی در محور ادبیات ذکر شده است؟ پاسخ

موضوع ، مقدمه ، بدنه ، نتیجه

برای دانلود کامل ۳۰۰ سوال اصلی ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ۲۸ آذر اینجا کلیک کنید

برای دانلود کامل ۳۰۰ سوال اصلی ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ۲۸ آذر اینجا کلیک کنید

0/5 (0 نظر)