سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

جهت ارائه یک مصاحبه و گزینش عالی نیاز به تسلط کامل به مسائل عقیدتی و سیاسی می‌باشد.مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورش به اختصار مهم‌ترین مواردی را که طی سال‌های اخیر در هسته‌ی گزینش وزارت آموزش و پرورش از داوطلبان سوال شده است آورده‌ایم.

این پکیج برای مصاحبه هسته گزینش

این پکیج برای مصاحبه هسته گزینش دانشگاه فرهنگیان برای استخدام تربیت معلم طراحی شده است

محتوای پکیج  ۹۰ صفحه

-تجربیات مصاحبه کنندگان تربیت معلم ۱۳۹۸

– سوالات احکام
– سوالات سیاسی
– سوالات تخصصی  مصاحبه
سوالات عمومی مصاحبه  

تمام پکیج  سوالات مصاحبه با پاسخ در ۹۹ صفحه زیرلینک زیر دانلود و خرید نمایید

0/5 (0 نظر)