۵۰۰سوال دوره آموزش سبک زندگی

۵۰۰ سوال اصلی مربوط به آزمون ۸دی  تا ۱۱دی جمع آوری شده است

آموزش سبك زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن كریم رسید

 
 

برای دانلود ۵۰۰ سوال  اصلی همراه با پاسخ

ضمن خدمت آموزش سبک زندگی  از ۸دی تا ۱۱ دی

از لینک زیر  خرید ودانلود نمایید. بصورت PDF