نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه

نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه

این پکیج آزمون مشتمل بر ۷۱۷ سوال واقعی آزمون ضمن آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه  آزمون مرحله ۱ ومرحله دو و مرحله سه ومرحله پایانی

بصورت پی در اف می باشد  برخی سوالات  ایمنی

۱ -…… یک حرکت و تغییر رفتار و باعث ایجاد انگیزه می شود  پاسخ  باور

۲ -از خطرات پنکه هاي سقفی ، سقوط می باشد.  پاسخ درست

 ۳ – ۳/۱از حجم کپسول خاموش کننده باید خالی باشد.پاسخ درست

 ۴ -۱۰۰% آتش سوزي ها مضر است. پاسخ نادرست

۵-از یک پریز برق ایمن می توانیم به هر مقدار بار بگیریم.پاسخ نادرست

 ۶   – ۵/۲از حجم کپسول آتش نشانی باید از مواد اطفائی پُــر باشد.پاسخ نادرست

۷  –  ۲۰ درصد از آتش سوزي ها مربوط به برق است.پاسخ نادرست

 ۸-به گروهی که در آتش نشانی که براي خاموش کردن آتش هستند ……………….. می گویند.گروه حریق

سوال۹-پیوند هاي زنجیره اي سوختن چیست؟ پیوند ها ي شیمیایی

سوال ۱۰-جامدات با چه حرفی نشان داده می شوند؟ پاسخ A

سوال۱۱-چشم انداز ۱۴۰۴ در سند تحول بنیادین کدام مورد است.

پاسخ ایجاد محیظ امن و سالم همراه با نشاط

و مهرورزي براي انسان کامل شدن

سوال۱۲-سیستم اطفاي حریق خودکار در سالن اجتماعات ……………….

است. اسپرینکلر

 

…..ادامه نمونه سوالات اصلی کل آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت درمدارس ۷۱۷ سوال در لینک زیر خرید ودانلود کنید

0/5 (0 نظر)