۴۰۰سوال آزمون سوم ضمن خدمت تربیت فرزند

۴۰۰ سوال اصلی مربوط به آزمون سوم  ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش ویژه آزمون۵  اردیببهشت ماه  مرحله سوم  برای دانلود به پایین لینک مراجعه کنید

نمونه سوالات  مرحله سوم

سوال ۱ :

جایگاهی براي انعکاس اراده ي تربیت مطلوب والدین براي فرزندانشان از نظام تعلیم و  تربیت است.

؟

انجمن اولیا مربیان

سوال ۲:وظیفه ي مدارس در برابر مشارکت والدین در

مدارس چیست؟

پاسخ

فراهم کردن سازوکارهایی براي مشارکت والدین

سوال ۳:عناوین کارکردهای خانواده عبارت است از
الف • زیستی – روانی
ب • زیستی – تربیتی
ج • اجتماعی – اقتصادی
د • همه موارد پاسخ سوال

برای ادامه دانلود ۴۰۰ سوال  مرحله سوم  بصورت کامل درقالب پی دی اف با پاسخ   روی لینک زیر خرید و دانلود نمایید