سوالات هفته (۱).(۲).(۳) ضمن خدمت کار آفرینی

دانلود سوالات هفته اول ضمن خدمت کار آفرینی اینجا کلیک کنید برای دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت کار آفرینی هفته دوم اینجا کلیک کنید دانلود سوالات هفته سوم (پایانی) ضمن خدمت کار آفرینی اینجا کلیک کنید

مشاهده
محتوای شیوهای نوین تربیت فرزندجلسه۱تا۴

محتوای شیوهای نوین تربیت فرزندجلسه۱تا۴

بازدید سایت   ۱۸۰۰ سوال اصلی مربوط به آزمون پایانی  ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش ویژه آزمون مرحله پایانی  برای دانلود به پایین لینک مراجعه کنید نمونه [...]

مشاهده
۲۵۵سوال توانایی پایه نهم

۲۵۵سوال توانایی پایه نهم

نمونه سوالات توانایی پایه نهم برای دانلود کامل سوالات بصورت pdf توانایی پایه نهم به تعداد ۲۵۵ سوال در لینک زیر خرید و دانلود نمایید

مشاهده
۳۱۸سوال رغبت پایه نهم

۳۱۸سوال رغبت پایه نهم

نمونه سوالات رغبت پایه  نهم     برای دانلود کامل سوالات بصورت pdf رغبت پایه نهم به تعداد ۳۱۸ سوال در لینک زیر خرید و دانلود نمایید  

مشاهده
سوالات اطلاعات عمومی استخدام

سوالات اطلاعات عمومی استخدام

سوالات هوشﺷﺎﻣﻞﻣﻮاردزﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد: اﺳﺘﺪﻻل ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﮑﺎل ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮي (ﻋﺪدي) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ (ﻏﯿﺮﻋﺪدي) سوالات هوش از آزمون گذشته . ﺟﻨﮓاﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۱۴۰۴ ﻗﺎﻧﻮن [...]

مشاهده
سوالات آزمون پایانی مدرسه آماده

سوالات آزمون پایانی مدرسه آماده

سوالات اصلی مرحله پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده تعداد سوالات ۲۸۰۰ سوال می باشد که از آزمون مرحله دوم جمع آوری شده هست همراه با پاسخ درست می باشد  ادامه  ۲۸۰۰ سوال جدید آزمون  پایانی بصورت پی دی اف [...]

مشاهده
محتوای ضمن خدمت مدرسه آماده

محتوای ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات اصلی مرحله پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده تعداد سوالات ۲۸۰۰ سوال می باشد که از آزمون مرحله دوم جمع آوری شده هست همراه با پاسخ درست می باشد  ادامه  ۲۸۰۰ سوال جدید آزمون  پایانی بصورت پی دی اف [...]

مشاهده
سوالات دوره الگوی اسلامی ایرانی

سوالات دوره الگوی اسلامی ایرانی

سوالات ضمن خدمت   دوره الگوی اسلامی ایرانی ویژه استان قزوین  همراه با پاسخ ۱-جعل تکوینی » به معنی… کافران از نظر سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي از هیچ نظر بر مسلمانان تسلط ندارند ۲-اصل ۴۳ قانون [...]

مشاهده