سوالات آزمون پایانی مدرسه آماده

سوالات آزمون پایانی مدرسه آماده

سوالات اصلی مرحله پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده تعداد سوالات ۲۸۰۰ سوال می باشد که از آزمون مرحله دوم جمع آوری شده هست همراه با پاسخ درست می باشد  ادامه  ۲۸۰۰ سوال جدید آزمون  پایانی بصورت پی دی اف [...]

مشاهده
محتوای ضمن خدمت مدرسه آماده

محتوای ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات اصلی مرحله پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده تعداد سوالات ۲۸۰۰ سوال می باشد که از آزمون مرحله دوم جمع آوری شده هست همراه با پاسخ درست می باشد  ادامه  ۲۸۰۰ سوال جدید آزمون  پایانی بصورت پی دی اف [...]

مشاهده
سوالات دوره الگوی اسلامی ایرانی

سوالات دوره الگوی اسلامی ایرانی

سوالات ضمن خدمت   دوره الگوی اسلامی ایرانی ویژه استان قزوین  همراه با پاسخ ۱-جعل تکوینی » به معنی… کافران از نظر سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي از هیچ نظر بر مسلمانان تسلط ندارند ۲-اصل ۴۳ قانون [...]

مشاهده
سوالات ICDLمهارت دوم

سوالات ICDLمهارت دوم

پیش نمایش سوالات سوالات ICDLمهارت دوم  SHORTCUT-1یعنی همه موارد -۲- از چه دستوري در بازیافت براي برگرداندن فایل هاي حذف شده استفاده می کنیم؟ restore ۳ -اطلاعات حذف شده در کجا نگهداري می شود؟ [...]

مشاهده
سوالات ICDLمهارت اول

سوالات ICDLمهارت اول

پیش نمایش سوالات سوالات ICDLمهارت اول ۱-برنامه هاي نرم افزاري کوچکی هستند که به یک برنامه  اجرایی یا نواحی اي از سیسیتم حمله کرده و اجراي آن را مختل می کنند پاسخ   b. virus ۲-یا جعبه محلی است که [...]

مشاهده
سوال آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوال آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات اصلی مرحله پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده تعداد سوالات ۲۸۰۰ سوال می باشد که از آزمون مرحله دوم جمع آوری شده هست همراه با پاسخ درست می باشد  ادامه  ۲۸۰۰ سوال جدید آزمون  پایانی بصورت پی دی اف [...]

مشاهده