سوالات اصلی مرحله دوم ضمن خدمت دفاع مقدس

سوالات اصلی مرحله دوم ضمن خدمت دفاع مقدس

۵۰۰سوال اصلی مربوط به آزمون  مرحله دوم ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس   ویژه آزمون  ۲۴ اردیبهشت ماه مرحله دوم   برای دانلود به پایین لینک مراجعه کنید برای ادامه۵۰۰ دانلود  مرحله دوم [...]

مشاهده

pdf محتوای جلسه۱تا۳ ضمن خدمت دفاع مقدس

دانلود   محتوای جلسات ۱و۲ و۳ ضمن خدمت  آشنایی باعلوم و معارف دفاع مقدس ویژه آزمون مرحله  اول به پایین مراجعه کنید اهداف دوره : * تعریف و تبیین جنگ و دفاع آن با جهاد و دفاع * تفاوت جهاد و دفاع * [...]

مشاهده
سوالات هفته اول ضمن خدمت کار آفرینی

سوالات هفته اول ضمن خدمت کار آفرینی

سوالات ضمن خدمت کار آفرینی *هفته اول* ۶۵۰نمونه (تکمیل نسخه هفتم)سوال ضمن خدمت نقشه راه کارآفرینی و ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک  مربوط به آزمون اول یا محتوای هفته  اول این سوالات [...]

مشاهده
کل سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت فرزند

کل سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت فرزند

۱۸۰۰ سوال اصلی مربوط به آزمون پایانی  ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش ویژه آزمون مرحله پایانی  برای دانلود به پایین لینک مراجعه کنید نمونه [...]

مشاهده
۴۰۰سوال آزمون سوم ضمن خدمت تربیت فرزند

۴۰۰سوال آزمون سوم ضمن خدمت تربیت فرزند

۴۰۰ سوال اصلی مربوط به آزمون سوم  ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش ویژه آزمون۵  اردیببهشت ماه  مرحله سوم  برای دانلود به پایین لینک مراجعه کنید نمونه سوالات  [...]

مشاهده
دانلود تمام جلسات ضمن خدمت تربیت فرزند

دانلود تمام جلسات ضمن خدمت تربیت فرزند

دانلود  تمام محتوای جلسات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش ویژه آزمون مرحله پایانی به پایین مراجعه کنید برای دانلود  تمام محتوای جلسات ضمن خدمت شیوه [...]

مشاهده
۶۰۰سوال اصلی ضمن خدمت تربیت فرزند

۶۰۰سوال اصلی ضمن خدمت تربیت فرزند

۱۸۰۰ سوال اصلی مربوط به آزمون پایانی  ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش ویژه آزمون مرحله پایانی  برای دانلود به پایین لینک مراجعه کنید نمونه سوالات  مرحله [...]

مشاهده