سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

جهت ارائه یک مصاحبه و گزینش عالی نیاز به تسلط کامل به مسائل عقیدتی و سیاسی می‌باشد.مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورش به اختصار مهم‌ترین مواردی را که طی سال‌های اخیر در هسته‌ی گزینش وزارت آموزش و [...]

مشاهده